UKW – miejsce dla ludzi z pasją

UKW miejsce dla ludzi z pasją!
A wybierz poziom studiów
B

Badanie i projektowanie gier

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo narodowe

C

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

D

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

E

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

F

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska (bez znajomości języka)

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

G
H
I

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria techniczno-informatyczna

J

Językoznawstwo

K

Kognitywistyka

Kultur und Kommunikation

L

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska (bez znajomości j. arabskiego)

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka (bez znajomości/ze znajomością j. niemieckiego)

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego)

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. niemieckiego i j. rosyjskiego)

Literaturoznawstwo

M

Materiały dla zastosowań medycznych

N

Nauki biologiczne

Nauki fizyczne

Nauki o kulturze fizycznej

Nauki o kulturze i religii

Nauki o polityce i administracji

Nauki o Ziemi i środowisku

Nauki prawne

O
P

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne

Proces wydawniczy i praktyka tekstu

R

Rewitalizacja dróg wodnych

S

Skandynawistyka

Socjoinformatyka

Sztuki muzyczne

T
W

Wojskoznawstwo

Z

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie sferą publiczną

UKW – miejsce dla ludzi z pasją!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest nowoczesną uczelnią publiczną, oferującą szeroki wybór kierunków studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych i ścisłych.

Dlaczego warto wybrać studia na UKW?

Bogaty wybór kierunków studiów

UKW oferuje ponad 60 kierunków studiów, w tym wiele unikatowych i innowacyjnych. Uczelnia dba o to, aby oferować studentom aktualne i odpowiadające na potrzeby rynku pracy kierunki.

Wysoki poziom kształcenia

UKW jest uczelnią o ugruntowanej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która zapewnia studentom wysokiej jakości kształcenie.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne

UKW dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, które pozwala studentom na zdobywanie wiedzy i umiejętności w komfortowych warunkach. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale wykładowe i pracownie komputerowe.

Aktywna działalność studencka

UKW to miejsce, w którym studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w tym koła naukowe, organizacje studenckie i kluby sportowe.

Dogodne położenie

Bydgoszcz to piękne miasto o bogatej historii i kulturze. To idealne miejsce do życia i studiowania.


Studia na UKW to inwestycja w przyszłość. Uczelnia oferuje studentom wysokiej jakości kształcenie, nowoczesne zaplecze dydaktyczne i aktywną działalność studencką.

Zapraszamy do aplikowania!