Dlaczego warto studiować sinologię w Bydgoszczy?

Stawiamy na praktyczną naukę języka chińskiego, ponieważ głęboko wierzymy, że najlepszy sposób na opanowanie tego języka to całkowite zanurzenie się w świecie przez niego interpretowanym. Dla nas nauka chińskiego to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale przede wszystkim doświadczanie go w najbardziej naturalny sposób - przez rozmowy, gry językowe, projekty, a także... wspólne gotowanie chińskich potraw czy warsztaty kaligrafii! Nasi studenci mają możliwość wyjazdów stypendialnych na Tajwan lub do Chin - studiowanie sinologii to wyjątkowa przygoda, która otwiera drzwi do fascynujących miejsc i doświadczeń.

Co można robić po sinologii? 

Wszystko. Od kariery w dyplomacji, przez przedstawicielstwo biznesowe, aż po lokalizację i tłumaczenia gilmów czy gier komputerowych. Nasi wykładowcy to ludzie z wiedzą i pasją do nauczania oraz szeroką gamą zainteresowań - chętnie pomogą Ci w odnalezieniu dopasowanej pod Ciebie ściezki zawodowej lub naukowej. 

Warto studiować sinologię na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
85-067 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 • Praktyczna nauka języka chińskiego: kurs podstawowy (sem.1,2,3,4,5,6)
 • Pismo chińskie (sem.1,2)
 • Fonetyka języka chińskiego (sem.1,2)
 • Kompozycja tekstów chińskich (sem.5)
 • Język chiński w komunikacji (sem.3,4,5,6)
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego (sem.3,4)
 • Wstęp do nauczania języka chińskiego (sem.6)
 • Wstęp do językoznawstwa (sem.2,3)
 • Historia filozofii (sem.1)
 • Technologia informacyjna (sem.2)
 • Wychowanie fizyczne (sem.4,5)
 • Lektura tekstów chińskich
 • Tłumaczenie tekstów z języka chińskiego (literackie/użytkowe) (sem.3,4)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa chińskiego (sem.5)
 • Wybrane zagadnienia z kultury krajów chińskiego obszaru językowego (sem.4,5,6)
 • Wybrane zagadnienia z literatury krajów chińskiego obszaru językowego (sem.3,5)
 • Wybrane zgadnienia z historii Chin (sem.5,6)
 • Język obcy (sem.1,2,3)
 • Seminarium dyplomowe (sem.5,6)
 • Komunikacja społeczna (sem.1)