Wsparcie dla studentów

Każdego roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przeznacza dla swoich studentów kilkanaśnie milionów złotych, udzielając wsparcia w postaci stypendiów oraz dofinansowania do nauki. Studentów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi nagradzamy dodatkowo. Możecie również liczyć na dopłatę do mieszkania, stancji czy pokoju w akademiku. Dla studentów mających szczególnie trudną sytuację finansową mamy nie tylko stypendia socjalne, ale także znaczące zapomogi. Wszystkich odpowiedzi na pytania, jak znaleźć wsparcie finansowe i gdzie szukać pomocy udzieli nasz Dział Spraw Studenckich i Rekrutacji. 

Sam proces starania się o stypendium jest łatwy i odbywa się elektronicznie. O stypendia starać się można już na początku roku akademickiego. Nasi studenci są na bieżąca informowani o uruchomieniu systemu stypendialnego. Informacje znajdziecie na portalu ukw.edu.pl lub na naszym FanPage'u www.facebook.com/ukwbydgoszcz.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjlane, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się przez Internet. System do obsługi stypendiów jest dostępny pod adresem www.stypendia.ukw.edu.pl i jest aktywny na początku każdego roku akademickiego. Terminy składania wniosków (w tym czas aktywności systemu) są podawane na stronie głównej uczelni w sekcji "Aktualności".

Proces ubiegania się o stypendia obsługiwany jest przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (pomoc dla studentów niepełnosprawnych oferuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych).  Pracownicy Działu zawsze chętni do pomocy kandydatom i studentom udzielą Wam wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich m.in.:

 • koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym również obcokrajowców, asystentów-stażystów i innych;
 • częściowo opracowuje plan wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów;
 • prowadzi całokształt spraw związanych z przydziałem miejsc w domach studenckich;
 • prowadzi sprawy i dokumentację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach zawartej umowy);
 • współpracuje z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi.

Progi stypendialne

Stawki stypendiów dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 wynoisły:

Dochód na osobę w rodzinie/kwota stypendium socjlanego:

 • 0-200 zł / 700 zł
 • 200,01-400 zł / 600 zł
 • 400,01-602 zł / 500 zł
 • 602,01-895,70 zł / 400 zł
 • 895,71-1043,90 / 300 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki bez względu na dochód studenta, ale do kwoty do kwoty 1051,70 wynosi -300 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych - 700 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 wynosi 600 zł.

Osoby, które otrzymały stypendium mają informację: przyznane na swoim koncie w USOSweb. 

Akademiki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dla swoich studentów dwa nowoczesne domy studenta. „Romek” i „Atomek”, bo tak nazywają się akademiki UKW, a w nich pokoje dwuosobowe. W każdym pokoju, jak i na całym terenie akademików studenci UKW mają bezpłatny dostęp do Internetu.  

Aby starać się o miejsce w domu studenta, musisz po pierwsze mieć status studenta. Pierwszeństwo w ubieganiu się o dom studenta mają studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jeśli po rekrutacji zostają wolne miejsca w akademikach, studenci pozostałych uczelni również mogą ubiegać się o miejsce w „Romku” lub „Atomku”.

Wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studentach w roku akademickim 2019/2020 wynosi: 

1. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 420 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 350 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

2. Studenci z pozostałych uczelni:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym 440 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym 400 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

3. Wysokość opłat za korzystanie z pokojów rotacyjnych w domach studenta wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 
  a) za pięć pierwszych dób: 30 zł za dobę 
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę
 • dla uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych szkół doktorskich i innych form kształcenia: 
  a) za pięć pierwszych dób 45 zł za dobę 
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę 
  3) dla studentów z innych uczelni i innych osób korzystających z noclegu 50 zł za dobę

4. Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy i z Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
  a) za pięć pierwszych dób 25 zł za dobę 
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę 
  c) za cały miesiąc i więcej 420 zł za miesiąc
 • dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób 35 zł za dobę.
Kontakt:

Dom Studenta nr 1 Romek
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 43; 52 341 08 32
Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49

Studenci niepełnosprawni: niepelnosprawni.ukw.edu.pl

Dlaczego UKW?