Wsparcie dla studentów

Wsparcie dla studentów

Każdego roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przeznacza dla swoich studentów 15 milionów złotych, udzielając wsparcia w postaci stypendiów oraz dofinansowania do nauki. Studentów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi nagradzamy dodatkowo. Możecie również liczyć na dopłatę do mieszkania, stancji czy pokoju w akademiku. Dla studentów mających szczególnie trudną sytuację finansową mamy nie tylko stypendia socjalne, ale także znaczące zapomogi. Wszystkich odpowiedzi na pytania, jak znaleźć wsparcie finansowe i gdzie szukać pomocy udzieli nasz Dział Spraw Studenckich i Rekrutacji. 

Sam proces starania się o stypendium jest łatwy i odbywa się elektronicznie. O stypendia starać się można już na początku roku akademickiego. Nasi studenci są na bieżąca informowani o uruchomieniu systemu stypendialnego. Informacje znajdziecie na portalu ukw.edu.pl lub na naszym FanPage'u www.facebook.com/ukwbydgoszcz.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjlane, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się przez Internet. System do obsługi stypendiów jest dostępny pod adresem usosweb.ukw.edu.pl i jest aktywny na początku każdego roku akademickiego. Terminy składania wniosków (w tym czas aktywności systemu) są podawane na stronie głównej uczelni w sekcji "Aktualności".

 • Proces ubiegania się o stypendia obsługiwany jest przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (pomoc dla studentów niepełnosprawnych oferuje Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami).  Pracownicy Działu zawsze chętni do pomocy kandydatom i studentom udzielą Wam wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich m.in.:koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym również obcokrajowców, asystentów-stażystów i innych;
 • częściowo opracowuje plan wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów;
 • prowadzi całokształt spraw związanych z przydziałem miejsc w domach studenckich;
 • prowadzi sprawy i dokumentację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach zawartej umowy);
 • współpracuje z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi.

Progi stypendialne

Stypendium socjalne 2022/2023:

 • dochód na osobę w rodzinie: 0-400 zł – kwota stypendium: 1000 zł,
 • dochód na osobę w rodzinie: 400,01-602 zł – kwota stypendium: 800 zł,
 • dochód na osobę w rodzinie: 602,01-1051,70 zł – kwota stypendium: 600 zł,
  (zwiększenie stypendium socjalnego do kwoty 1051,70 zł - 300 zł).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2022/2023:

 • kwota stypendium: 800 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 2022/2023:

 • kwota stypendium: 800 zł.

Osoby, które otrzymały stypendium mają informację: przyznane na swoim koncie w USOSweb. 


Akademiki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dla swoich studentów dwa nowoczesne domy studenta. „Romek” i „Atomek”, bo tak nazywają się akademiki UKW, a w nich pokoje jedno- i dwuosobowe. W każdym pokoju, jak i na całym terenie akademików studenci UKW mają bezpłatny dostęp do Internetu. 

Aby starać się o miejsce w domu studenta, musisz po pierwsze mieć status studenta. Pierwszeństwo w ubieganiu się o dom studenta mają studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jeśli po rekrutacji zostają wolne miejsca w akademikach, studenci pozostałych uczelni również mogą ubiegać się o miejsce w „Romku” lub „Atomku”.

Wysokość opłat za korzystanie z domu studenta wynosi miesięcznie:

Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta nr 1 (ul. Łużycka 24) oraz Domu Studenta nr 2 (ul. Łużycka 21) wynosi miesięcznie dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

DS nr 1:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 700 zł,
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 560 zł.

DS nr 2:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 600 zł,
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 500 zł.

Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta nr 1 (ul. Łużycka 24) oraz Domu Studenta nr 2 (ul. Łużycka 21) wynosi miesięcznie dla studentów pozostałych uczelni:

DS nr 1:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 750 zł,
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 610 zł.

DS nr 2:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 650 zł,
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 550 zł.

Wysokość opłat za pokoje rotacyjne znajdują się w Zarządzeniu.

Kontakt:

Dom Studenta nr 1 Romek
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 43; 52 341 08 32
Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49

Studenci niepełnosprawni:
niepelnosprawni.ukw.edu.pl