Podstawy prawne - studia 1 i 2 stopnia

Zasady rekrutacji 2024/2025

Uchwała nr 32/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025. Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II Pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 Cudzoziemcy Pobierz

Uchwała Nr 60/2022/2023 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 Cudzoziemcy Pobierz

Uchwała Nr 23/2022/2023 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024,2024/2025, 2025/2026

Uchwała Pobierz

Załącznik do uchwały Pobierz

Zasady rekrutacji 2023/2024

Uchwała Nr 33/2021/2022 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024.Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II Pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 CudzoziemcyPobierz


Zasady rekrutacji 2022/2023

Uchwała Nr 30/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023. Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II Pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 Cudzoziemcy Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 26/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 Pobierz

Zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 Pobierz

Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 Pobierz


Zasady rekrutacji 2021/2022

Uchwała Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022. Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II Pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 Rekrutacja cudzoziemców Pobierz

Uchwała Nr 25/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022. Pobierz


Zasady rekrutacji 2020/2021

Uchwała Nr 24/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 Pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I Pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II Pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III Pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV Pobierz

Zał. nr 5 Rekrutacja cudzoziemców Pobierz


Zasady rekrutacji 2019/2020

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 Pobierz

Uchwała Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 Pobierz

Załącznik nr 1 Pobierz

Załącznik nr 2 Pobierz


Zasady rekrutacji 2018/2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019. Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 60/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 61/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Pobierz


Zasady rekrutacji 2017/2018

Uchwała Senatu Nr 98/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 59/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 77/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Pobierz