Wybierz atrakcyjną, stabilną przyszłość i nieograniczoną mobilność zawodową.

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka na poziomie Inżynierskim i Magisterskim oraz w ramach Szkoły Doktorskiej. Jeżeli zależy Ci na ciekawych i praktycznych studiach, zdobyciu wiedzy i pierwszych doświadczeń, osiągnięciu satysfakcji zawodowej, stabilizacji finansowej oraz możliwościach nieograniczonego rozwoju to kierunek Informatyka jest doskonałym rozwiązaniem właśnie dla Ciebie. Nowość, nowy blok przedmiotowy do wyboru „Cyberbezpieczeństwo” (na Informatyce UKW 30% ECTS wybierasz sam). Pozostałe polecane bloki: "Systemy informatyczne klasy ERP", „Programowanie aplikacji biznesowych”. Informacja o blokach do wyboru na dole strony.

Inżynierski Kierunek Informatyka prowadzi Wydział Informatyki UKW.

Informatyka to nie matematyka – na kierunku Informatyka na UKW od lat obalamy mit na temat tego, że dobrym informatykiem może zostać tylko osoba, która ma dobre wyniki z matematyki na poziomie szkoły średniej – TO NIE JEST WARUNEK NIEZBĘDNY. Obecnie można podać wiele przykładów, gdy na stanowiskach programistów, administratorów sieci i innych w IT pracują z powodzeniem osoby z niskim poziomem przygotowania matematycznego. Oczywiście dobra znajomość matematyki w niczym nie przeszkadza a ZDECYDOWANIE POMAGA. Zapraszamy więc na studia informatyczne wszystkie osoby, które są kreatywne, głodne praktycznej wiedzy i umiejętności oraz sukcesów zawodowych. Matematyka jest w programie studiów jak na każdej informatyce inżynierskiej, ale uczymy jej w bardzo przestępny i przyjazny sposób.

Inżynierska Informatyka na UKW to:

 • nauka programowania, która obejmuje, między innymi, języki C++, C#, Java, PHP, Python, technologie internetowe i mobilne z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji oraz różne środowiska programistyczne dobierane stosownie do realizowanych projektów,
 • akademia CISCO, która pozwala uzupełnić program studiów na kierunku Informatyka o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Sprawdź nas: akademiacisco.ukw.edu.pl
 • indywidualne podejście do każdego studenta, bieżące monitorowanie jakości kształcenia poprzez ankiety ewaluacyjne oceniające pracę wykładowców i jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, ankiety realizujemy po każdym semestrze.Sprawdź nas: Przykładowe wyniki ankiet - Informatyka strona 3. 
 • nauka technologii baz danych: Oracle, MSSQL, MySQL, SQLite oraz bazy danych NoSQL,
 • projekty realizowane dla firm z branży IT w ramach przedmiotu „Zespołowy projekt informatyczny”, Sprawdź nas: projektyzespolowe.ukw.edu.plMedia o projekcie
 • dostosowanie planu zajęć do aktywności zawodowych (również na studiach stacjonarnych), ponieważ zwykle mamy około: 6 grup na pierwszy roku, 5 na drugim, 4 na trzecim i czwartym masz realne możliwości komponowania własnego planu zajęć poprzez wybór terminów zajęć, Sprawdź nas: Plany zajęć semestr letni,
 • kadra naukowa z doświadczeniem praktycznym, prawo nadawania stopnia naukowego doktora i pozytywna ocena PKA.Sprawdź nas: Raport Samooceny Informatyka UKW, Raport zespołu oceniającego PKA, Lista pracowników
 • praktyczne prace dyplomowe prowadzone pod kierunkiem pracowników ze stopniem przynajmniej doktora i z praktycznym doświadczeniem. Sprawdź nas: Wyszukiwarka prac dyplomowych (wpisz nazwisko wybranego pracownika z informatyka.ukw.edu.pl)
 • realizacja projektów z zakresu szybkiego prototypowanie systemów informatycznych w tym programowania i sterowania systemów mobilnych (np. autonomiczne platformy mobilne) czy Internetu Rzeczy, z wykorzystaniem układów prototypowych np. modułów Arduino ESP8266/32, Raspberry Pi, oraz druku 3D,
 • praca między innymi z oprogramowaniem: Oracle, Solid Works, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office), GitHub, Bitbucket; z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw; w ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności - systemy IFS Application, SAP, EdgeCAM i wiele innych,
 • część zajęć prowadzona jest w ramach programu Microsoft IT Academy, mającego na celu przygotowanie studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Studenci uzyskują także bezpłatny dostęp do szeregu materiałów e-learningowych programu IT Academy Student Pass,
 • praktyki w renomowanych firmach np. stowarzyszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym i wielu innych wiodących graczy z branży IT,

Na Informatyce UKW zajęcia prowadzą osoby legitymujące się sukcesami naukowymi, wielu pracowników posiada również aktualne doświadczenia praktyczne w Informatyce - to zapewnia, że studia nie będą jedynie akademicką przygodą, ale praktycznym przygotowaniem do realnej pracy w branży IT.

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Panuje przekonanie, że branża IT to "świat męski" - my udowadniamy, że tak nie jest. Naszą kadrę zasilają kobiety, które odnoszą duże sukcesy w branży Sprawdź nas: Kobiety IT 2020 - 10 - Izabela Rojek - Sztuczna inteligencja w tworzeniu egzoszkieletu ręki, a studentki Informatyki UKW mogą pochwalić się wygranymi w konkursach. Sprawdź nas: bydgoszcz.tvp.pl.

Zapraszamy również Panie do studiowania Informatyki na UKW. Sprawdź nas: Kobiety IT 2020 - 10 - Izabela Rojek - Sztuczna inteligencja w tworzeniu egzoszkieletu ręki

Gdzie możesz znaleźć pracę po informatyce na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających (Informatyka magisterska jest na UKW). Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Już Twoja praca inżynierska może otworzyć Ci furtkę do wymarzonej firmy, bo powinna ona dotyczyć konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Ciebie lub przez Twojego promotora. Z takim dyplomem i swoją wizytówką znalezienie wymarzonej pracy wyda Ci się proste, zarówno w firmie informatycznej jak i każdej innej, gdzie wykorzystywane są systemy informatyczne.

Warto studiować informatykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Informatyki
www.informatyka.ukw.edu.pl
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 57 611
e-mail: informatyka@ukw.edu.pl

 


Podstawowe zasady studia I stopnia stacjonarne (3,5–letnie studia inżynierskie)

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Przedmioty (moduły) podstawowe to m.in.:

 • Podstawy programowania,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Architektura systemów komputerowych,
 • Systemy operacyjne,
 • Sieci komputerowe,
 • Programowanie obiektowe,
 • Grafika komputerowa,
 • Wstęp do sztucznej inteligencji,
 • Bazy danych,
 • Podstawy inżynierii oprogramowania,
 • Systemy wbudowane,
 • Technologie internetowe,
 • Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer,
 • Systemy informatyczne,
 • Przetwarzanie obrazów,
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstawy teleinformatyki,
 • Zespołowy projekt informatyczny,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra liniowa,
 • Podstawy metod probabilistycznych i statystyki,
 • Matematyka dyskretna,
 • Podstawy fizyki,
 • Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa,
 • Metody numeryczne,
 • Seminarium dyplomowe.

Przedmioty (moduły) do wyboru (uruchomienie zależy od liczby zainteresowanych):

 • Programowanie i bezpieczeństwo systemów mobilnych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej
 • Routing w sieciach IP
 • Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych
 • Systemy rozproszone
 • Kryptologia
 • Technologie chmurowe i wirtualizacja
 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone
 • Przetwarzanie danych masowych
 • Rozproszone systemy baz danych
 • Technologie wieloplatformowe w Windows
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach IoT
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa,
 • Wykład monograficzny,
 • Symulacja układów i procesów,
 • Podstawy modelowania materiałów i zjawisk,
 • Narzędzia modelowania w technice i środowisku,
 • CAD w grafice inżynierskiej,
 • Podstawy analizy danych eksperymentalnych,
 • Komputerowe wspomaganie pomiarów,
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów,
 • Prototypowanie urządzeń IoT,
 • Programowanie aplikacji sieciowych,
 • Skryptowe języki programowania,
 • Programowanie interfejsów baz danych,
 • Wprowadzenie do ASP.NET,
 • Aplikacje mobilne Android,
 • Aplikacje uniwersalne Windows,
 • Podstawy projektowania interfejsu użytkownika,
 • Zarządzanie procesem produkcji oprogramowania,
 • Internet Rzeczy i systemy wbudowane,
 • Programowanie w systemach ERP,
 • Administrowanie systemem ERP,
 • Administrowanie bazami danych w systemach ERP,
 • Sprzedaż, dystrybucja, produkcja w systemach ERP,
 • Finanse w systemach ERP,
 • Szybkie prototypowanie systemów IoT,
 • Business Intelligence,
 • Logistyka w systemach ERP,
 • Symulacje komputerowe,
 • Technologie chmury.