Informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2450 zł za semestr
Studia stacjonarne inżynierskie trwają 3,5 roku
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 4 lata

Wybierz atrakcyjną, stabilną przyszłość i nieograniczoną mobilność zawodową

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka na poziomie Inżynierskim i Magisterskim.

Jeżeli zależy Tobie na ciekawych i praktycznych studiach, na osiągnięciu satysfakcji zawodowej, stabilizacji finansowej oraz możliwościach nieograniczonego rozwoju kierunek Informatyka jest dla Ciebie.

Informatyka to nie matematyka – na kierunku Informatyka na UKW od lat obalamy mit na temat tego, że dobrym informatykiem może zostać tylko osoba, która ma dobre wyniki z matematyki na poziomie szkoły średniej – TO NIE JEST WARUNEK NIEZBĘDNY. Obecnie można podać wiele przykładów gdzie na stanowiskach programistów, administratorów sieci i innych w IT pracują z powodzeniem osoby, z niskim poziomem przygotowania matematycznego. Wynika to z faktu, że praca w IT jest specyficzna, wymaga zupełnie innych cech niż w pozostałych zawodach inżynierskich. Oczywiście dobra znajomość matematyki w niczym nie przeszkadza a zdecydowanie pomaga. Zapraszamy więc na studia informatyczne wszystkie osoby, które są kreatywne, głodne praktycznej wiedzy i umiejętności oraz sukcesów zawodowych.

Na Informatyce UKW zajęcia prowadzą osoby legitymujące się sukcesami naukowymi, wielu pracowników posiada również aktualne doświadczenia praktyczne w Informatyce, to zapewnia że studia nie będą jedynie akademicką przygodą ale praktycznym przygotowaniem do realnej pracy w branży IT.

Informatyka na UKW to: nauka programowania obejmuje języki C++, C#, Java, PHP. Na zajęciach wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie Oracle, Solid Works, AutoCad, Derive, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office); z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw. W ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności - systemy IFS Application, interLAN, GTJ 2000, EdgeCAM. Studenci kierunku mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio.NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Część zajęć prowadzona jest w ramach programu Microsoft IT Academy, mającego na celu przygotowanie studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Studenci uzyskują także bezpłatny dostęp do szeregu materiałów e-learningowych programu IT Academy Student Pass. W ramach kierunku Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić program studiów na kierunku informatyka o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Od kilku lat coraz większy udział w treściach kształcenia ma tematyka związana z Internetem rzeczy (IoT).

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Gdzie możesz znaleźć pracę po informatyce na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających (Informatyka magisterska jest na UKW). Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Już Twoja praca inżynierska może otworzyć Ci furtkę do wymarzonej firmy, bo powinna ona dotyczyć konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Ciebie jak na przykład system zarządzania nieruchomościami czy wydawnictwem. Z takim dyplomem i swoją wizytówką znalezienie wymarzonej pracy wyda Ci się proste, zarówno w firmie informatycznej jak i każdej innej, gdzie wykorzystywane są systemy informatyczne.

Warto studiować informatykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Informatyki
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 57 611
e-mail: ii@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Przedmioty (moduły) podstawowe to m.in.:

 • Analiza matematyczna,
 • Algebra liniowa,
 • Podstawy metod probabilistycznych i statystyki,
 • Matematyka dyskretna,
 • Podstawy fizyki,
 • Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa,
 • Metody numeryczne,
 • Podstawy programowania,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Architektura systemów komputerowych,
 • Systemy operacyjne,
 • Sieci komputerowe,
 • Programowanie obiektowe,
 • Grafika komputerowa,
 • Wstęp do sztucznej inteligencji,
 • Bazy danych,
 • Podstawy inżynierii oprogramowania,
 • Systemy wbudowane,
 • Technologie internetowe,
 • Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer,
 • Systemy informatyczne,
 • Przetwarzanie obrazów,
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstawy teleinformatyki,
 • Zespołowy projekt informatyczny,
 • Seminarium dyplomowe.

Przedmioty (moduły) do wyboru (uruchomienie zależy od liczby zainteresowanych):

 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone,
 • Sieci i sterowniki przemysłowe,
 • Rozproszone systemy baz danych,
 • Technologie mobilne i rozproszone na platformie .NET,
 • Programowanie i obsługa systemów mobilnych,
 • Sieciowe systemy operacyjne,
 • Sieci komputerowe II,
 • Systemy rozproszone,
 • Programowanie w aplikacjach użytkowych,
 • Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa,
 • Wykład monograficzny,
 • Symulacja układów i procesów,
 • Podstawy modelowania materiałów i zjawisk,
 • Narzędzia modelowania w technice i środowisku,
 • CAD w grafice inżynierskiej,
 • Podstawy analizy danych eksperymentalnych,
 • Komputerowe wspomaganie pomiarów,
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów,
 • Prototypowanie urządzeń IoT,
 • Programowanie aplikacji sieciowych,
 • Skryptowe języki programowania,
 • Programowanie interfejsów baz danych,
 • Wprowadzenie do ASP.NET,
 • Aplikacje mobilne Android,
 • Aplikacje uniwersalne Windows,
 • Podstawy projektowania interfejsu użytkownika,
 • Zarządzanie procesem produkcji oprogramowania,
 • Internet Rzeczy i systemy wbudowane.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom informatyki:

Informatyka