Zostań specjalistą mediów, PR, promocji i reklamy!

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek powinni być dociekliwi i łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne. Na studiach możesz zdobyć interesującą wiedzę i cenne doświadczenie, np. prowadząc audycje w Radiu Uniwersytet, tworząc materiały w studiu telewizyjnym czy przygotowując projekty we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW

Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW w Bydgoszczy absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach mediów masowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, firmach producenckich, wszelkich instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35

Podstawowe zasady 

 1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwentów studiów wyższych innych kierunków.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 3. Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Metody badań mediów, reklamy i opinii publicznej

 • Teoria i praktyka komunikowania masowego
 • Zarządzanie w mediach
 • Marketing i media społecznościowe
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawo mediów, reklamy i własności intelektualnej
 • Budowanie marki i wizerunku
 • Badania internetu

Praktyka zawodowa

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Techniki perswazyjne w mediach
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć do wyboru

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka prasowa I / dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka radiowa I
 • Dziennikarstwo internetowe - bazy danych i researching I / dziennikarstwo internetowe - wizualizacja informacji I
 • Psychologia społeczna / socjologia komunikowania
 • Wykład monograficzny I [do wyboru]

Praktyka zawodowa

 

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Techniki perswazyjne w reklamie
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Antropologia kultury
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy specjalistyczny

Moduły zajęć do wyboru

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka prasowa II / dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka telewizyjna I
 • Dziennikarstwo internetowe - bazy danych i researching II / dziennikarstwo internetowe - wizualizacja informacji II
 • Wykład monograficzny II [do wyboru]

Praktyka zawodowa

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Kampanie społeczne
 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć do wyboru

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka radiowa II / dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka telewizyjna II
 • Wykład monograficzny III [do wyboru] realizowany w e-learningu
 • Wykład monograficzny IV [do wyboru] realizowany w e-learningu
 • Wykład monograficzny w języku angielskim I [do wyboru]
 • Wykład monograficzny w języku angielskim II [do wyboru] realizowany w e-learningu

Praktyka zawodowa