Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań specjalistą mediów, PR, promocji i reklamy!

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to propozycja dla wszystkich zainteresowanych mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek powinni być dociekliwi i łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne. Na studiach możesz zdobyć interesującą wiedzę i cenne doświadczenie, np. prowadząc audycje w Radiu Uniwersytet, tworząc materiały w studiu telewizyjnym czy przygotowując projekty we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Gdzie możesz znaleźć pracę po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW

Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW w Bydgoszczy absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach mediów masowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, firmach producenckich, wszelkich instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwentów studiów wyższych innych kierunków.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 3. Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.

Lista przedmiotów 2021/2022

Rok: I
SEM. ZIM. 1
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Badania internetu
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Marketing i media społecznościowe
 • Metody badań mediów, reklamy i opinii publicznej
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia komunikowania
 • Zarządzanie w mediach
 • Teoria i praktyka komunikowania masowego
 • Język obcy

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka prasowa
 • Dziennikarstwo internetowe - bazy danych i researching

SEM. LET. 2
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Antropologia kultury
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawo mediów, reklamy i własności intelektualnej
 • Techniki perswazyjne w mediach

MODUŁY ZAJĘĆ WYBORU

 • Seminarium magisterskie
 • Wykład monograficzny I [do wyboru]

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka radiowa
 • Dziennikarstwo internetowe - wizualizacja informacji
 • Projekt i współpraca z interesariuszem

Rok: II
SEM. ZIM. 3
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Analiza dyskursu medialnego
 • Budowanie marki i wizerunku
 • Język obcy specjalistyczny
 • Techniki perswazyjne w reklamie

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykład monograficzny II [do wyboru]
 • Wykład monograficzny III [do wyboru] [e-learning]
 • Seminarium magisterskie

PRAKTYKI

 • Dziennikarstwo specjalistyczne - publicystyka telewizyjna
 • Projekt i współpraca z interesariuszem

SEM. LET. 4
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Kampanie społeczne

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Wykład monograficzny w jęz. angielskim I (do wyboru)
 • Wykład monograficzny w jęz. angielskim II (do wyboru)
 • Seminarium magisterskie

PRAKTYKI

 • Praktyka zawodowa [zewnętrzna]

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna