Liczba miejsc

Zobacz planowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2023/2024 na studiach stacjonarnych:

 • Kolegium I:

  Wydział Historyczny, Wydział Językoznawstwa, Wydział Literaturoznawstwa, Wydział Filozofii, Wydział Nauk o Kulturze.
 • Kolegium II:

  Wydział Edukacji Muzycznej, Wydział Pedagogiki, Wydział Psychologii
 • Kolegium III:

  Wydział Mechatroniki, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Fizyki, Instytut Geografii, Instytut Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Instytut Matematyki 
 • Kolegium IV:

  Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Prawa i Ekonomii, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów.

Progi punktowe na studia I stopnia i jednolite magisterskie (stacjonarne) w roku akademickim 2023/2024 Pobierz

Progi punktowe na studia I stopnia i jednolite magisterskie (niestacjonarne) w roku akademickim 2023/2024 Pobierz