Życie studenckie

Ciekawi Cię jak wygląda życie studenckie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego?
Studia to jeden z najlepszych i najpiękniejszych okresów życia młodego człowieka. Przekonaj się jak wielobarwne jest życie studenta UKW.

Pierwszy kontakt

Pierwsze zetknięcie studenta UKW z bracią akademicką ma miejsce podczas wyjazdu integracyjnego „Campus” do nadmorskich Łazów, który corocznie odbywa się we wrześniu. Jest to oficjalny studencki obóz adaptacyjny UKW i jednocześnie miejsce spotkań studentów z całego kraju. W podobny charakter wpisują się studenckie otrzęsiny, czyli symboliczne wkroczenie pierwszoroczniaka w nowy etap życia studenckiego. Organizatorem imprezy jest Samorząd Studencki UKW, który dokłada wszelkich starań, aby otrzęsiny były niezapomnianym przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych stażem studentów. 

Rozwiń skrzydła

Studiowanie daje niebywałą możliwość zdobywania różnych doświadczeń, które na tym etapie życia są niezwykle cenne i mogą zaprocentować w przyszłości.

Interesujesz się dziennikarstwem, chciałbyś szkolić swój warsztat pisarski? Świetnie! Nasi studenci samodzielnie wydają „Atheneum”, studencką gazetę uczelnianą „Homo Politicus” o profilu politologicznym oraz „Forum dydaktyczne” o profilu pedagogicznym. Dla sympatyków radiowego mikrofonu proponujemy Radio Uniwersytet  - pierwsze studenckie radio w Bydgoszczy. Tutaj zdobędziesz praktyczne umiejętności, zdobywając informacje, prowadząc serwisy informacyjne czy audycje tematyczne.

Uważasz, że jesteś utalentowany muzycznie, chciałbyś doskonalić śpiew? Wstępując do Chóru Akademickiego UKW dołączysz do zespołu będącego chlubą uczelni. Weźmiesz udział w festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. 

Daj coś od siebie

Popierasz ideę bezinteresownej pomocy i rozwijania społecznej odpowiedzialności? Możesz działać w organizacjach wolontariackich takich jak Akademickie Centrum Wolontariatu, które słynie z akcji zbiórki krwi – „Wampiriada” oraz wspierania akcji charytatywnych w kraju i za granicą (UNICEF).

Chcesz pomagać i jednocześnie kształtować swoje umiejętności interpersonalne? Dołącz do Akademickiego Centrum Wolontariatu, którego zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym.

O studenckich kołach naukowych

Zależy nam, aby nasi studenci w ciekawy sposób wykorzystali czas wolny od zajęć i nauki. W tym celu funkcjonują studenckie koła naukowe. W ten sposób będziesz mógł realizować swoje pomysły i nawiążesz znajomości z ciekawymi ludźmi, którzy podzielają Twoją pasję. 

UKW oferuje 70 kół naukowych. Wśród nich warto wymienić:

  • Koło Studentów Politologii - organizuje dla studentów UKW spotkania ze znanymi politykami, pisarzami czy dziennikarzami, ostatnio na ich zaproszenie gościli na uczelni m.in.: Tomasz Lis, Jacek Kurski, Kinga Dunin, Jarosław Gugała, Janusz Śniadek; Patryk Jaki, Krzysztof Bosak, organizują debaty na aktualne tematy. Ponadto, studenci wydają także własną gazetę Homo Politicus
  • Koło Naukowe Bibliotekoznawców, które może się poszczycić dużą liczbą peregrynacji naukowo-dydaktycznych do instytucji związanych z książką, informacją, czytelnictwem. Ponadto członkowie koła organizują wiele konferencji o tematyce bibliologicznej.
  • Studenckie Koło Seksuologiczne, które podejmuje trudne tematy dotyczące seksualności, czasem nawet kontrowersyjne. Studenci zapraszają ekspertów w tej dziedzinie.
  • Studenckie Koło Naukowe Filozofii Edukacji Paideia, które intensywnie zajmuje się kategoriąwolności w wychowaniu oraz polską szkołą filozoficzną - Szkołą Lwowsko-Warszawską. 
  • Studenckie Koło Psycholingwistyczne działa głównie na rzecz popularyzacji psycholingwistyki i pokrewnych jej gałęzi językoznawstwa. Członkowie koła regularnie organizują spotkania dyskusyjne, prezentacje wykłady, uczestniczą w konferencjach naukowych.
  • Koła Naukowe Przyrodników zajmuje się m.in. obrączkowaniem ptaków czy organizacją naukowych spotkań połączonych z obcowaniem z naturą.Biorą udział w  monitoringu populacji Wilka szarego Canis lapus oraz w inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roślin.
  • Koło Naukowe Questio podejmuje różnorodne inicjatywy, artystyczno-kulturowe, ekologiczne, badań społecznych, zdrowia i polityki społecznej, sekcja wspierania indywidualnego i grupowego. Wśród działań znalazły się: wystawa promująca sztuki teatralne oraz wystawa fotografii i plakatów; włączenie się do działań w obszarze rządowego przedsięwzięcia ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”; przygotowanie i wystawienie przedstawienia Kopciuszek dla dzieci; organizacja wystawy poświęconej godności osób niepełnosprawnych; warsztaty ukierunkowane na profilaktykę onkologiczną oraz promocję zdrowia: „Gdy wiesz co i jak, nie straszny Ci jest rak.”
  • Koło Naukowe Studentów Germanistyki organizuje wyjazdy naukowe i integracyjne, wydaje czasopismo „VollTreffer”, inicjuje spotkania z osobistościami życia naukowego i kulturalnego Polski i krajów niemieckojęzycznych.

Jeśli nie znajdziesz grupy odpowiedniej dla siebie, jak najbardziej możesz sam ją stworzyć. Uczelnia jest otwarta na potrzeby swoich studentów i przychyla się do powstawania różnych form aktywności studenckiej. 

Maturzysto, jeśli chcesz cieszyć się życiem studenckim w pełni - wybierz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Zapewniamy Cię, nie pożałujesz podjętej decyzji! Kompetentna kadra dydaktyczna, kreatywni studenci oraz świetne warunki do studiowania. To wszystko decyduje o wysokim poziomie kształcenia, który z kolei przekłada się na poziom satysfakcji naszych studentów.