Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Stacjonarne drugiego stopnia

10 czerwca 2024 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
15 lipca 2024 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 15 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
16-17 lipca 2024 - egzaminy wstępne
18 lipca 2024 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
22-23 lipca 2024 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia.
WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
25 lipca 2024 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
31 lipca 2024 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
sierpień 2024 - ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
4 września 2024 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia

10 czerwca 2024 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
17 września 2024 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
18 września 2024 - egzaminy wstępne
19 września 2024 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
23-24 września 2024 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia.
WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 24 września 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
26 września 2024 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
30 września 2024 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
14 października 2024 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Dodatkowe nabory na studia:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

17 września 2024 - rozpoczęcie rejestracji internetowej.
23 września 2024 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 23 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
24 września 2024 - egzaminy wstępne.
25 września 2024 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
27 września 2024 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia.
WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 28 września 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
30 września 2024 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia.
14 października 2024 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.