Informatyka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2500 zł za semestr
Studia stacjonarne inżynierskie trwają 1,5 roku
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 2 lata (4 semestry)

Studia adresowane są do absolwentów kierunku informatyka I stopnia. Zdobycie tytułu inżyniera daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Studenci kierunku w ramach programu Dream Spark mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Bloki przedmiotów do wyboru:

 • Internet rzeczy: absolwent zdobędzie wiedzę i wszechstronne umiejętności niezbędne w nowej dziedzinie zarówno w zakresie podstaw teoretycznych, jak i sprzętowych: od programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz współpracujących z nimi systemów wbudowanych (embedded systems -specjalizowanych układów mikroprocesorowych, stanowiących integralną część urządzenia), poprzez systemy sensorów pozwalające na inteligentne monitorowanie różnorodnych parametrów środowiska po protokoły transmisji w bezprzewodowych sieciach sensorowych oraz bezpieczeństwo w systemach IP. Pozna inteligentne systemy sterowania oraz sterowniki PLC i sposób ich skomunikowania z Internetem.
 • Technologie przetwarzania danych: Absolwent będzie dobrze przygotowany do pełnienia ról zawodowych m.in.: projektanta i programisty aplikacji biznesowych, baz danych i hurtowni danych, twórcy aplikacji internetowych, twórcy aplikacji mobilnych, administratora systemów baz danych, analityka danych, konsultanta w zakresie analizy i eksploracji danych, konsultanta w zakresie architektur aplikacji internetowych.

Realizacja bloków przedmiotów uzależniona będzie od odpowiedniej liczby chętnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po informatyce na UKW?

Studiując informatykę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach. Do 2020 roku w Europie liczba wakatów na stanowiskach ICT ma sięgnąć ok. 600 tysięcy (dane na 11.2018 r.). W Polsce brakuje od 30 do 50 tys. programistów. Pracodawcy ostro walczą o specjalistów - największy ich deficyt obserwujemy w IT. W efekcie wynagrodzenie w tej branży systematycznie rośnie. Według danych GUS przedsiębiorstwa działające na rynku IT informują o 5–8-proc. wzroście płac i szukają już pracowników poza głównymi polskimi miastami.

Specjaliści IT znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach technologicznych. Są potrzebni w finansach, e-commerce, przemyśle czy placówkach medycznych. O informatyków zabiegają nie tylko firmy, ale też urzędy.

Warto studiować informatykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Informatyki
ul. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 57 611
e-mail: ii@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.


Lista przedmiotów

Orientacyjna lista przedmiotów

Informatyka studia II stopnia, przedmioty wspólne

 • Usługi sieciowe
 • Zawansowane techniki programistyczne
 • Metody eksploracji danych
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Metodologia badań naukowych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Modelowanie i organizacja procesów biznesowych
 • Systemy akwizycji i przetwarzania danych
 • Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji
 • Język angielski IT
 • Algorytmy równoległe i rozproszone
 • Podstawy mikroelektroniki
 • Innowacyjność i kreatywne myślenie
 • Projektowanie systemów rozmytych

Blok przedmiotów: Internet rzeczy

 • Systemy sterowania
 • Metody projektowania systemów IT
 • Metody i technologie transmisji danych
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Manipulatory i interfejsy użytkownika
 • Analiza danych i sieci semantyczne dla Internetu Rzeczy
 • Protokoły i aplikacje Internetu Rzeczy
 • Internet Rzeczy w monitorowaniu i wizualizacji procesów
 • Szybkie prototypowanie
 • Układy i systemy mikroelektroniczne

Blok przedmiotów: Technologie przetwarzania danych

 • Administrowanie systemami baz danych
 • Hurtownie danych i przetwarzanie danych
 • Technologie blockchain
 • Technologie xml
 • Technologie internetowe
 • Zaawansowane metody eksploracji danych
 • Programowanie zespołowe
 • Przetwarzanie obrazów
 • Zaawansowane systemy akwizycji i przetwarzania danych

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom informatyki:

Informatyka