Połącz pasję ze swoją karierą

Proponując Ci studia historyczne na poziomie magisterskim chcemy byś został dobrym historykiem, który ma szeroko otwarty umysł, który potrafi adaptować doświadczenie minionych pokoleń do wymogów współczesności. Jeżeli jesteś absolwentem Historii na poziomie studiów licencjackich nie trzeba Ci mówić o atrakcyjności tej dyscypliny nauki. Jeżeli skończyłeś inny kierunek postaramy się byś szybko nadrobił zaległości. Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryterium wymaganym przez pracodawców. Zatem jeśli myślisz o karierze w oświacie, administracji samorządowej, muzeach czy przemyśle turystycznym, to wręcz powinieneś skorzystać z tej oferty.

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po historii na UKW

Ta kwestia przybiera na sile wraz z końcem studiów. Studiując historię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Studia historyczne należą do tych, które dają bardzo szerokie spojrzenie na świat, dlatego też po tym kierunku zyskujesz przygotowanie do bardzo wszechstronnej działalności. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako redaktor, przewodnik, pracownik instytucji historycznych i muzealnych, nauczyciel, archiwista, animator kultury czy też podjąć własną działalność gospodarczą prowadząc np. poszukiwania genealogiczne. Możesz także wybrać drogę naukowca i rozpocząć studia III stopnia (studia doktoranckie) lub poszerzyć swoje kompetencje, wybierając się na Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa lub Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwo epok.
Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku i zgodnie z wyborem większości.

Warto studiować historię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200

Podstawowe zasady 

 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku historia oraz innych
  kierunków studiów humanistycznych i społecznych.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat
  macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie
  podwyższona o 20%.
  Uwaga! Studia na kierunku historia dają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Semestr I

 • Metodologia  historii
 • Organizacja badań historycznych w Polsce
 • Dzieje i organizacja badań archeologicznych w Polsce
 • Źródła do demografii historycznej
 • Demografia historyczna z elementami statystyki
 • Historia myśli społecznej
 • Seminarium magisterskie

Semestr II

 • Historia historiografii
 • Polityka historyczna
 • Dzieje i kultura regionu kujawsko pomorskiego
 • Badania nad historią Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej
 • Objazd naukowy
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie 

Specjalność nauczycielska

 • Pedagogika dla SPP
 • Psychologia dla SPP
 • Turystyka szkolna

Specjalność ogólnohistoryczna 

 • Społeczne funkcje sztuki
 • Wielokulturowość Europy
 • Zabytki piśmiennictwa i zbiory biblioteczne 

Semestr III 

 • Krytyka i interpretacja źródeł do XVIII w.
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy specjalistyczny

Specjalność nauczycielska

 • Dydaktyka przedmiotu dla SPP
 • Warsztat metodyczny nauczyciela historii Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

Specjalność ogólnohistoryczna

 • Historia rzeczy
 • Ludobójstwo w Europie w XX w.
 • Historia kultury i życia codziennego
 • Kulturotwórcza i polityczna rola mediów  

Semestr IV

 • Krytyka i interpretacja źródeł XIX i XX w.
 • Seminarium magisterskie

Specjalność nauczycielska

 • Dydaktyka przedmiotu dla SPP
 • Historia oświaty i wychowania
 • Edukacja permanentna 

Specjalność ogólnohistoryczna

 • Historia rzeczy
 • Historia kultury i życia codziennego
 • Badania nad kulturą Rusi
 • Badania nad kulturą Żydów
 • Historia państwa i prawa
 • Historia miast i mieszczaństwa