Dla poliglotów praca na całym świecie

Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. arabskim na UKW?

Po ukończeniu studiów na kierunku lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować w roli nauczyciela, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub arabskiego, jak też kultury obszaru angielsko- lub arabskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. arabskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą”

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej:

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język angielski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Fonetyka (sem. 1, 2)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Struktury (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • Czytanie (sem. 1, 2)

Praktyczna nauka języka arabskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1, 2)
 • Czytanie i wymowa (sem. 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 3, 4, 5, 6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3, 4, 6)
 • Struktury (sem. 3, 4, 5, 6)

Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Fonologia (sem. 1)
 • Morfologia (sem. 2)
 • Składnia (sem. 3, 4)
 • Semantyka i pragmatyka (sem. 5)

Gramatyka opisowa języka arabskiego:

 • Fonologia i pismo (sem. 3)
 • Morfologia (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)

Wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. obcym (sem. 1)

Wybrane elementy z kultury angielskiego obszaru językowego (sem. 2, 3, 4)

Wybrane elementy z historii i świata arabskiego (sem. 3, 4)

Językoznawstwo kontrastywne (sem. 5)

Podstawy translatoryki angielskiej (sem. 3)

Tłumaczenie tekstów z j. angielskiego (sem. 3, 4)

Tłumaczenie tekstów z j. arabskiego (sem. 5, 6)

Teksty polityczne i media arabskie (sem. 3)

Podstawowe wiadomości o islamie (sem. 1)

Dialekt języka arabskiego (sem. 6)

Historia języka z elementami gramatyki (sem. 6)

Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej (sem. 2, 3)

Wybrane zagadnienia z literatury arabskiej (sem. 5)

Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w j. obcym (sem. 1)

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 3, 4, 5)

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa (sem. 4, 5)

Seminarium dyplomowe (sem. 5, 6)

Komunikacja społeczna (sem. 1)

Historia filozofii (sem. 1)

Wychowanie fizyczne (sem. 4, 5)

Technologia informacyjna (sem. 2)