Dla kogo te studia?

Studia licencjackie są przeznaczone dla wszystkich, których pociąga branża gier. Studenci pozyskają praktycznych umiejętności wymagane, aby zacząć karierę w tej branży. Zarazem, studia dają absolwentom teoretyczną bazę potrzebną aby w przyszłości dalej rozwijać swoje zainteresowania na poziomie magisterskim.

Czego uczymy?

Nasz program składa się z trzech głównych wątków:

 • Gry analogowe – to ścieżka dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem i badaniem gier analogowych – planszówek, karcianek, RPGów, larpów, czy gier miejskich. Studenci uczą się projektować te gry, a także wykorzystywać je w innych dziedzinach życia.
 • Gry cyfrowe – to specjalizacja dla osób pragnących zająć się grami cyfrowymi i gotowych by zmierzyć się z wymagającymi kursami programowania i pracą na silnikach do tworzenia gier, nauczyć się projektowania gier oraz ich scenariuszy, a także zarządzania produkcją.
 • Badanie gier – to cykl przedmiotów skupionych na naukowym podejściu do gier. W trakcie zajęć studenci nauczą się podstaw analizy i pracy ze źródłami dotyczącymi zarówno gier cyfrowych, jak i analogowych. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po ukończeniu naszych studiów na UKW?

Absolwenci kierunku badanie i projektowanie gier mogą znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach w branży gier, oraz w branżach pokrewnych. Między innymi jako projektanci i scenarzyści gier, producenci, testerzy, specjaliści od PR, sprzedaży lub marketingu w branży gier, dziennikarze gier lub wideobloggerzy, a także, w zależności od posiadanych kompetencji, jako programiści gier lub graficy.

Warto studiować badanie i projektowanie gier na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 1185-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  ze „starą maturą”:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim i języku angielskim. Kandydat może zaprezentować portfolio z dorobkiem prac projektanckich, literackich, artystycznych lub programistycznych. Za rozmowę kwalifikacyjną i portfolio kandydat może uzyskać max. 50 pkt, w tym: znajomość zagadnień branżowych 15 pkt, język angielski 15 pkt, umiejętności i dorobek (portfolio) 15 pkt, oraz autoprezentacja 5 pkt. Rozmowa jest zdana jeśli kandydat uzyska min. 30 pkt.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Lista przedmiotów 2024/2025

I semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Introduction to Game Studies ENG
 • Wprowadzenie do projektowania gier planszowych i karcianych
 • Introduction to Game Desing ENG
 • Logika i probablistyka
 • Wprowadzenie do projektowania fabuł
 • Język obcy

II semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Projektowanie gier planszowych i karcianych
 • Wprowadzenie do silników gier*
 • Wprowadzenie do matematyki stosowanej
 • Produkcja gier (e)
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

 • Game Artistic Analysis ENG/ Virtual and Augmented Reality ENG
 • Nowe media / Zarządzanie projektami
 • Role- Playing Games ENG/Serious Games ENG

Praktyki:

 • Warsztat projektowania i produkcji gier

Język obcy

III semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Wprowadzenie do prawa i ekonomii rynku gier (e)

Moduły zajęć do wyboru:

 • Worldbuiding ENG / Live Games ENG
 • Silniki dla projektantów* / E-Sport
 • Projektowanie dialogów i questów/ PR i marketing
 • Game Writing ENG/ Game Monetization ENG
 • Projekt (cyfrowy) / Projekt (analogowy)

Praktyki:

 • Warsztat projektowania i produkcji gier

Język obcy

IV semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Warsztat tekstów naukowych
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Advanced Game Engine Skills ENG*/Game Adaptations ENG
 • Level Desing*/ Programowanie dla projektantów*
 • Projekt (cyfrowy)/ Projekt (analogowy)

Praktyki

 • Warsztat projektowania i produkcji gier

Język obcy

V semestr

Moduły zajęć do wyboru:

 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć do wyboru:

 • Prawo rynku gier/ Branża gier
 • Advanced Game Design ENG / Advanced Game Studies ENG
 • Projekt (cyfrowy) / Projekt (analogowy)

Praktyki:

 • Warsztat projektowania i produkcji gier
 • Warsztat dziennikarstwa growego
 • Praktyka zawodowa (zewnętrzna)

VI semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Seminarium dyplomowe

Praktyki:

 • Warsztat projektowania i produkcji gier
 • Warsztat dziennikarstwa growego
 • Praktyka zawodowa (zewnętrzna)