Podstawy prawne - studia 1 i 2 stopnia

Zasady rekrutacji 2023/2024

Uchwała Nr 33/2021/2022 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024.pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II pobierz
Zał. nr 3 Kolegium III pobierz
Zał. nr 4 Kolegium IV pobierz

Zał. nr 5 Cudzoziemcypobierz

Zasady rekrutacji 2022/2023

Uchwała Nr 30/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023. pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II pobierz
Zał. nr 3 Kolegium III pobierz
Zał. nr 4 Kolegium IV pobierz

Zał. nr 5 Cudzoziemcy pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów pobierz pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 26/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 ;pobierz
Zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 pobierz

Zmiana Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 pobierz

 

Zasady rekrutacji 2021/2022

Uchwała Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022. pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV pobierz

Zał. nr 5 Rekrutacja cudzoziemców pobierz

Uchwała Nr 25/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022. pobierz

Zasady rekrutacji 2020/2021

Uchwała Nr 24/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 pobierz

Zał. nr 1 Kolegium I pobierz

Zał. nr 2 Kolegium II pobierz

Zał. nr 3 Kolegium III pobierz

Zał. nr 4 Kolegium IV pobierz

Zał. nr 5 Rekrutacja cudzoziemców pobierz

Zasady rekrutacji 2019/2020

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 pobierz

Uchwała Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 pobierz

Załącznik nr 1 pobierz

Załącznik nr 2 pobierz

Zasady rekrutacji 2018/2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019. pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 60/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 61/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 pobierz

Zasady rekrutacji 2017/2018

Uchwała Senatu Nr 98/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 59/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 pobierz
Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 77/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Zasady rekrutacji 2016/2017

Uchwała Senatu Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 pobierz

Zarządzenie Nr 35/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017.pobierz

Zasady rekrutacji 2015/2016

Uchwała Senatu Nr 128/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 pobierz

Załączniki Nr 1-7 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 pobierz

oraz aneks: Uchwała Senatu Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 pobierz

Uchwała Senatu Nr 129/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 pobierz

Zasady rekrutacji 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 pobierz

Uchawał Senatu Nr 52/2013/2014 UKW z dnia 28 stycznia 2014 r. wprowadzająca aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 98/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 pobierz

Zasady rekrutacji 2013/2014

Uchwała Senatu Nr 82/2012/2013 UKW z dnia 23 kwietnia 2013 r. wprowadzająca aneks do Uchwały Senatu Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Uchwała Senatu Nr 52/2012/2013 UKW z dnia 29 stycznia 2013 r. wprowadzająca aneks do Uchwały Senatu Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Uchwała Senatu Nr 85/2011/2012 UKW z dnia 29 maja 2012 w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 pobierz

Uchwała Senatu Nr 66/2010/2011 UKW z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015: pobierz

Uchwała Senatu 70/2011/2012 UKW z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadzająca aneks do Uchwały Senatu Nr 66/2010/2011 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie w szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 pobierz

Zasady rekrutacji 2012/2013

Uchwała Senatu Nr 64/2010/2011 UKW z dnia 24 maja  2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013: pobierz

Uchwała Senatu Nr Nr 69/2011/2012 UKW z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzająca aneks do Uchwały Senatu Nr 64/2010/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 pobierz

Zasady rekrutacji 2011/2012

Uchwała Senatu Nr 87/2009/2010 UKW z dnia 25 maja 2010 w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012: pobierz
Uchwała Senatu Nr 89/2009/2010 UKW z dnia 25 maja 2010 wprowadzająca aneks do Uchwały Senatu Nr 72/2007/2008 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012: pobierz

Zasady rekrutacji 2010/2011

Uchwała Senatu Nr 85/2008/2009 UKW z dnia 26 maja 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/2011: pobierz
Zmiana do Uchwały Senatu Nr 85/2008/2009 UKW z dnia 26 maja 2009: pobierz

Zmiana do Uchwały Senatu Nr 85/2008/2009 UKW z dnia 26 maja 2009: pobierz

Zasady rekrutacji 2009/2010

Uchwała Senatu Nr 71/2007/2008 UKW z dnia 27 maja 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu kwalifikacji na studia w roku akademickim 2009/2010: pobierz
Uchwała Senatu Nr 72/2007/2008 UKW z dnia 27 maja 2008 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012: pobierz

Zasady rekrutacji 2008/2009

Uchwała Senatu Nr 57/2006/2007 UKW z dnia 29 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009: pobierz
Uchwała Senatu nr 58/2006/2007 UKW z dnia 29 maja 2007 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2008/2009: pobierz

Zagadnienia organizacyjne rekrutacji 2008/2009

Zarządzenie Nr 43/2007/2008 Rektora UKW z dnia 8 maja 2008 w sprawie wprowadzenie regulaminu rejestracji na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2008/2009 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009: pobierz
Zarządzenie Nr 41/2007/2008 Rektora UKW z dnia 5 maja 2008 w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2008/2009: pobierz
Informacja o o celach przetwarzania danych osobowych kandydata oraz o przysługujących kandydatowi prawach wynikających z ustawy o Ochronie Danych Osobowych: pobierz


Info - co, gdzie, jak