F wybierz poziom studiów

Filozofia

H

Historia

I

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczna

J

Językoznawstwo

L

Literaturoznawstwo

N

Nauki biologiczne

Nauki fizyczne

Nauki o kulturze fizycznej

Nauki o kulturze i religii

Nauki o polityce i administracji

Nauki o Ziemi i środowisku

Nauki prawne

P

Pedagogika

Psychologia

S

Sztuki muzyczne

UKW – miejsce dla ludzi z pasją!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest nowoczesną uczelnią publiczną, oferującą szeroki wybór kierunków studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych i ścisłych.

Dlaczego warto wybrać studia na UKW?

Bogaty wybór kierunków studiów

UKW oferuje ponad 60 kierunków studiów, w tym wiele unikatowych i innowacyjnych. Uczelnia dba o to, aby oferować studentom aktualne i odpowiadające na potrzeby rynku pracy kierunki.

Wysoki poziom kształcenia

UKW jest uczelnią o ugruntowanej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która zapewnia studentom wysokiej jakości kształcenie.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne

UKW dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, które pozwala studentom na zdobywanie wiedzy i umiejętności w komfortowych warunkach. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale wykładowe i pracownie komputerowe.

Aktywna działalność studencka

UKW to miejsce, w którym studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w tym koła naukowe, organizacje studenckie i kluby sportowe.

Dogodne położenie

Bydgoszcz to piękne miasto o bogatej historii i kulturze. To idealne miejsce do życia i studiowania.


Studia na UKW to inwestycja w przyszłość. Uczelnia oferuje studentom wysokiej jakości kształcenie, nowoczesne zaplecze dydaktyczne i aktywną działalność studencką.

Zapraszamy do aplikowania!