A wybierz poziom studiów

Administracja

B

Badanie i projektowanie gier

Biotechnologia

D

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

E

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

F

Filologia angielska

Filologia polska

Filologia rosyjska

G

Germanistyka

H
I

Informatyka

Inżynieria materiałowa

Inżynieria techniczno-informatyczna

K

Kultur und Kommunikation

Kulturoznawstwo

L

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

M

Matematyka w edukacji *

Mechatronika

O

Ochrona środowiska

P

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Pedagogika resocjalizacyjna - studia praktyczne

Praca socjalna

Proces wydawniczy i praktyka tekstu

S

Stosunki międzynarodowe

T

Turystyka i rekreacja

W

Wychowanie fizyczne

Z

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Zarządzanie sferą publiczną

UKW – miejsce dla ludzi z pasją!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest nowoczesną uczelnią publiczną, oferującą szeroki wybór kierunków studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych i ścisłych.

Dlaczego warto wybrać studia na UKW?

Bogaty wybór kierunków studiów

UKW oferuje ponad 60 kierunków studiów, w tym wiele unikatowych i innowacyjnych. Uczelnia dba o to, aby oferować studentom aktualne i odpowiadające na potrzeby rynku pracy kierunki.

Wysoki poziom kształcenia

UKW jest uczelnią o ugruntowanej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która zapewnia studentom wysokiej jakości kształcenie.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne

UKW dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, które pozwala studentom na zdobywanie wiedzy i umiejętności w komfortowych warunkach. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale wykładowe i pracownie komputerowe.

Aktywna działalność studencka

UKW to miejsce, w którym studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w tym koła naukowe, organizacje studenckie i kluby sportowe.

Dogodne położenie

Bydgoszcz to piękne miasto o bogatej historii i kulturze. To idealne miejsce do życia i studiowania.


Studia na UKW to inwestycja w przyszłość. Uczelnia oferuje studentom wysokiej jakości kształcenie, nowoczesne zaplecze dydaktyczne i aktywną działalność studencką.

Zapraszamy do aplikowania!