Ustalenie zgodności kierunkowej

Kiedy należy ustalić zgodność kierunkową?

 1. Przypominamy, że na studia II stopnia na niektóre kierunki przyjmowani są absolwenci po określonych kierunkach i specjalnościach.
 2. Informacji na temat zasad przyjmowania na studia II stopnia szukaj w Ofercie Uczelni. Znajdź interesujący Cię kierunek i sprawdź, jakie zasady rekrutacji na niego obowiązują.
 3. Jeżeli nie ukończyłeś wymaganego kierunku studiów/specjalności, ale według Ciebie ukończony kierunek/specjalność jest pokrewny (i w zasadach rekrutacji jest zaznaczone, że studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków pokrewnych), powinieneś złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich wniosek o ustalenie zgodności kierunkowej wraz z kserokopią suplementu do dyplomu lub indeksu.

Co należy zrobić, aby sprawdzić zgodność kierunkową pomiędzy specjalnościami?

 1. Pobierz wniosek o ustalenie zgodności kierunkowej. Pobierz
 2. Wypełnił wniosek.
 3. Dołącz do wniosku kserokopię dyplomu i suplementu lub kserokopię indeksu.
 4. Złóż wniosek w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
  ul. Łużycka 24
  85-096 Bydgoszcz
 5. Wnioski można składać od dnia rozpoczęcia rejestracji internetowej.
  Rozpatrzenie wniosku zajmuje około 2 tygodni, dlatego prosimy o dostarczanie wniosków z wyprzedzeniem.
 6. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz pisemną decyzję na wskazany we wniosku adres