Podstawy prawne - szkoła doktorska

Uchwała Nr 23/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 pobierz

Załącznik nr 1 Kryteria oceny kandydatów pobierz 

Uchwała Nr 27/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim pobierz

Załącznik nr 1 Kryteria oceniania kandydatów pobierz

Resolution No. 27/2019/2020 of the Senate of the Kazimierz Wielki University of 26 April 2020 on the recruitment rules for the Doctoral School at the Kazimierz Wielki University in the academic year 2020/2021 for persons undertaking university education in English download

Appendix No. 1 Criteria for evaluating candidates download

Regulamin Szkoły Doktorskiej pobierz

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 128/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pobierz

Resolution No. 28/2019/2020 of the Senate of the Kazimierz Wielki University of 26 April 2020 on the training programme in English for the Doctoral School at the Kazimierz Wielki University download

Harmonogram rekrutacji 2020/2021 pobierz

Info - co, gdzie, jak