Opłaty - studia niestacjonarne

Wysokość opłat i terminy wpłat

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2019/2020 wynosi: pobierz

Czesne za semestr zimowy można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 31 października lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

  • I rata do dnia 31 października,
  • II rata do dnia 30 listopada,
  • III rata do dnia 31 grudnia,
  • IV rata do dnia 31 stycznia.

Czesne za semestr letni można opłacić jednorazowo w terminie do dnia 28 lutego lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

  • I rata do 28 lutego,
  • II rata do 31 marca,
  • III rata do 30 kwietnia,
  • IV rata do dnia 31 maja

Info - co, gdzie, jak