Liczba miejsc i progi punktowe

Zobacz planowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023 na studiach stacjonarnych:

  • Kolegium I: Wydział Historyczny, Wydział Językoznawstwa, Wydział Literaturoznawstwa, Instytut Filozofii, Instytut Nauk o Kulturze.
  • Kolegium II: Wydział Edukacji Muzycznej, Wydział Pedagogiki, Wydział Psychologii
  • Kolegium III: Wydział Mechatroniki, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Fizyki, Instytut Geografii, Instytut Informatyki, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut Matematyki 
  • Kolegium IV: Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Prawa i Ekonomii.

Progi punktowe na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023 pobierz

Info - co, gdzie, jak