Legitymacja studencka i fotografia

Ważne informacje organizacyjne

 1. Po uzyskaniu statusu "kandydat zakwalifikowany" prosimy o dokonanie opłaty za legitymację studencką.
 2. Opłatę za legitymację (w wysokości 22 zł) uiszcza się raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków studiów. WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś absolwentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymację studencką to nie uiszczaj opłaty za ELS, ponieważ drugiej nie otrzymasz.
 3. Należy pamiętać, że wpłata realizowana w sposób tradycyjny (np. przekazem pocztowym) może skutkować wydłużeniem terminu przekazania środków na konto uczelni nawet do dwóch tygodni.
 4. Dowód wpłaty należy dołączyć do teczki z dokumentami kandydata.
 5. Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższe konto:

Santander Bank Polska S.A.
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko, kierunek studiów)

Jak poprawnie przygotować zdjęcie do dokumentów?

Pamiętaj, że zdjęcie zostanie wykorzystane do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej.

Wersja elektroniczna:

W koncie kandydata, w dziale "Fotografia" należy zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno być:

 • w formacie JPG; minimalny rozmiar fotografii: szerokość - 500 pikseli, wysokość - 625 pikseli,
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kolorowe, przedstawiające twarz osoby na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; twarz powinna zajmować 70-80% fotografii,
 • wyraźne i nie zeskanowane - zarys fotografii nie może być widoczny.

Przykłady fotografii:

Od roku akademickiego 2016/2017 zdjęciem prawidłowym jest zdjęcie twarzy wykonane na wprost.

 

dobrze 

 

źle
Grymasy i emocje sa niedozwolone
źle
Zdjęcie wykonane z profilu jest nieprawidlowe
źle
Zbyt silne zbliżenie owalu twarzy
źle
Nakrycia głowy są zabronione
źle
Tło zdjęcia powinno być jednorodne

Zwrot opłaty za legitymację:

 1. Zwrot opłaty jest możliwy tylko w przypadku:
  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów
  • gdy kierunek nie zostanie utworzony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 2. W celu uzyskania zwrotu opłaty należy skierować wniosek o zwrot opłaty za legitymację do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.
  Wzór wniosku do pobrania pobierz
 3. Wniosek bez oryginału dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.
 4. Wniosek o zwrot opłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

  WAŻNE: Wnioski przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane!

 5. Wniosek o zwrot opłaty za legitymację należy dostarczyć najpóźniej do:
  31 lipca - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 14 lipca 2019 r.
  28 września - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 11 września 2019 r.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, opłata zostanie przekazana na wskazane konto wnioskującego.
 7. Wniosek o zwrot opłaty za legitymację należy dostarczyć na adres:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
(DS1 Romek)
ul. Łużycka 24
85-096 Bydgoszcz

Info - co, gdzie, jak