Krok po kroku

Co zrobić by zapisać się na studia na UKW? Przeczytajcie poniższy poradnik i zobaczcie, jakie to proste!

Kontakt z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich

Miejsce, w którym po raz pierwszy macie kontakt z uczelnią to Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich. To tutaj możecie zadać pytania związane z zasadami rekrutacji, przebiegiem kwalifikacji i poprosić o pomoc, jeśli natraficie na problem z rekrutacją. Przypominamy, że Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt. Lepiej zadać to samo pytanie dwa razy niż przegapić ważny termin lub informację!

WAŻNE: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich nie udziela informacji o wynikach egzaminów wstępnych, decyzjach o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz planach zajęć.


Wybór kierunku studiów

Wybór kierunku studiów to ważna decyzja, która zaważy na Waszej przyszłości. Podejmując ją warto zastanowić się, który kierunek będzie zgodny z Waszymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz czy po jego ukończeniu znajdziecie wymarzoną pracę. Aby ułatwić Wam to trudne zadanie, w naszej ofercie edukacyjnej oprócz zasad rekrutacji przedstawiamy opisy kierunków -  przedmioty realizowane w trakcie studiów, kwalifikacje jakie uzyskacie po studiach oraz  potencjalne miejsca pracy.  

WAŻNE: Rejestrując się w systemie rekrutacyjnym możecie wybrać kilka kierunków studiów. Na UKW nie stosujemy tzw. priorytetów, więc kolejność wyboru kierunków nie ma znaczenia.


Rejestracja internetowa

Zakładanie konta

Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: www.rekrutacja.ukw.edu.pl należy założyć konto kandydata w systemie rekrutacyjnym UKW. Loginem do systemu jest Wasz numer PESEL, hasło możecie wybrać dowolne. Hasła nie należy udostępniać osobom postronnym.

WAŻNE: UKW przekazuje Wam informacje za pośrednictwem konta kandydata. Pamiętajcie, by na bieżąco śledzić dział: "Aktualności" w koncie kandydata .Znajdują się tam aktualności, powiadomienia o terminach i miejscu składania dokumentów oraz inne ważne informacje.

Dane osobowe i fotografia

Wasze dane osobowe i fotografia są niezbędne, byśmy mogli przyjąć Was na studia i wydać Wam elektroniczną legitymację studencką. Wszystkie dane musicie wprowadzić w koncie kandydata w dziale: "Ankieta osobowa". Zdjęcie należy zamieścić w dziale: "Fotografia".

Pamiętajcie, że Wasze zdjęcia muszą spełniać nasze kryteria (odpowiedni rozmiar, zdjęcie na wprost, właściwie wykadrowane, jednolite tło).

Jeśli pomylicie się przy wpisywaniu, możecie w dowolnym momencie edytować Wasze dane.

Ukończona szkoła lub uczelnia wyższa

Informacje o ukończonej szkole średniej/wyższej należy wpisać w koncie kandydata w dziale: "Szkoła/Uczelnia".

Wyniki z egzaminu maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów

Wyniki z egzaminu maturalnego/dyplomu należy wprowadzić w koncie kandydata w dziale: "Punkty/Oceny" najpóźniej ostatniego dnia rejestracji internetowej. Postarajcie się zrobić to przed ostatecznym terminem, bo później możliwość edytowania wyników zostanie wyłączona!

WAŻNE: Wyniki należy przepisać ze świadectwa bez dokonywania obliczeń! Wpisanie błędnych wyników może uniemożliwić Wam dostanie się na studia!

Opłata rekrutacyjna

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu rekrutacji. Opłatę rekrutacyjną można wpłacić przelewem internetowym lub przekazem pocztowym. Dane do przelewu znajdują się w koncie kandydata w dziale: "Opłata rekrutacyjna".

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji internetowej. Termin podany jest w harmonogramie rekrutacji. Opłata musi zostać zarejestrowana na koncie kandydata przed ogłoszeniem wyników. Więcej informacji znajdziecie w dziale: "Opłata rekrutacyjna".

WAŻNE: Prosimy o dokonywanie wpłat z wyprzedzeniem, ponieważ księgowanie ich zajmuje kilka dni. Wpłacając z wyprzedzeniem unikniecie niepotrzebnego stresu.

Opłata elektroniczną legitymację studencką

Opłatę za elektroniczną legitymację studencką (22 zł) należy wpłacić po otrzymaniu statusu: "kandydat zakwalifikowany". Dowód wpłaty należy dołączyć do teczki z dokumentami na studia. Poniżej numer konta bankowego Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000


 Wstępna kwalifikacja na studia

Jeśli poprawnie wpisaliście wyniki z matury i wpłaciliście opłatę rekrutacyjną, a my mamy wolne miejsca na kierunku, który wybraliście, otrzymacie status: "wstępna kwalifikacja". Oznacza to, że możecie złożyć u nas dokumenty na studia.

Informacje na temat Waszych statusów znajdziecie w koncie kandydata w dziale: "Wyniki rekrutacji". Statusy nadawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

WAŻNE: Jeśli poprawnie dokonaliście rejestracji internetowej i wpłaciliście opłatę rekrutacyjną, ale na Waszych kontach kandydata nie ma żadnego statusu, skontaktujcie się z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich.


Listy rezerwowe

Jeśli poprawnie wpisaliście wyniki z matury i wpłaciliście opłatę rekrutacyjną, ale nie mamy już wolnych miejsc na kierunku, który wybraliście, otrzymacie status: "lista rezerwowa". Oznacza to, że musicie zaczekać, aż osoby, które są na liście wyżej od Was złożą dokumenty.

Jeśli po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji będą wolne miejsca na wybranym przez Was kierunku, a Wasza pozycja na liście rezerwowej odpowiednio wysoka, otrzymacie status: "wstępna kwalifikacja z listy rezerwowej". Oznacza to, że możecie złożyć u nas dokumenty na studia.

Informacje na temat Waszych statusów znajdziecie w koncie kandydata w dziale: "Wyniki rekrutacji". Statusy nadawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


Dokumenty

Po otrzymaniu statusu: "wstępna kwalifikacja" lub "wstępna kwalifikacja z listy rezerwowej" możecie złożyć dokumenty na studia. Pamiętajcie, aby odpowiednio wcześnie przygotować teczkę z dokumentami, w razie, gdybyście musieli wyjechać w terminie składania dokumentów. Upewnijcie się, że wszystkie dokumenty są wydrukowane, poprawnie wypełnione i podpisane.

Dokumenty przyjmowane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Dokładny termin i miejsce składania dokumentów zostaną podane w Waszych kontach kandydata w dziale:"Komunikaty" oraz na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

Dokumenty możecie dostarczyć osobiście, poprosić kogoś, by zrobił to za Was lub wysłać je pocztą lub kurierem. Jeśli zdecydujecie się na wysłanie dokumentów, zróbcie to z odpowiednim wyprzedzeniem, by trafiły do nas w terminie. Więcej informacji znajdziecie w dziale: "Dostarczanie dokumentów".

WAŻNE: Dokumenty przyjmiemy tylko od osób ze statusem:"wstępna kwalifikacja" lub "wstępna kwalifikacja z listy rezerwowej".


Wyniki rekrutacji

Informacje na temat Waszych statusów  znajdziecie w koncie kandydata w dziale: "Wyniki rekrutacji". Statusy nadawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

WAŻNE: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich nie udziela informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci przyjęci

Potrzebujemy kilku dni na skompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej i sprawdzenie, czy w Waszych teczkach niczego nie brakuje. Gdy tylko upewnimy się, że wszystko się zgadza, Wasze statusy zmienią się na: "przyjęty".

WAŻNE: Jeśli złożyliście dokumenty, ale na Waszych kontach kandydata nie ma statusu: "złożono dokumenty" lub "przyjęty", skontaktujcie się z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Kandydaci nieprzyjęci

Jeśli nie dostaliście się na studia, otrzymacie jeden z poniższych statusów:

  • "nieprzyjęty, brak danych do kwalifikacji" -  nie wpisaliście wyników z matury/dyplomu w terminie,
  • "nieprzyjęty, brak wymaganego przedmiotu" - nie zdawaliście wymaganego przedmiotu na maturze (dotyczy tylko kierunków filologicznych i lingwistyk),
  • "nieprzyjęty, kierunek nieuruchomiony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów" - nie zebraliśmy wystarczającej liczby kandydatów,
  • "nieprzyjęty, nie dostarczono dokumentów" - nie złożyliście dokumentów w terminie,
  • "nieprzyjęty, nie przystąpiono do egzaminu" - nie przyszliście na egzamin wstępny,
  • "nieprzyjęty, nie zdał egzaminu" - nie zdaliście egzaminu wstępnego,
  • "nieprzyjęty, wycofano dokumenty" - zrezygnowaliście ze studiów odbierając dokumenty, które wcześniej złożyliście.

Informacje na temat Waszych statusów znajdziecie w koncie kandydata w dziale: "Wyniki rekrutacji". Statusy nadawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Info - co, gdzie, jak