Kandydaci z niepełnosprawnością

Wszystkich niepełnosprawnych kandydatów na studia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Szczególnie zachęcamy do kontaktu osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim oraz niesłyszące (posługujące się językiem migowym),celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób, np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim.

Bez takich konsultacji pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby.

Prosimy kandydatów o kontakt z Działem zaraz po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia (najlepiej podejść osobiście po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie). Warto wówczas zabrać ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy Działu: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

Zachęcamy również do zapoznania się i śledzenia strony internetowej: niepelnosprawni.ukw.edu.pl/

 

 

 

 

 

Info - co, gdzie, jak