Kandydaci niepełnosprawni

Wszystkich niepełnosprawnych kandydatów na studia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze Biuro:

 • doradzi przy wyborze kierunków studiów
 • poinformuje o dostępnych formach pomocy materialnej
 • pomoże w wypełnieniu wniosku do programu PFRON – „Aktywny samorząd” - Moduł II (program skierowany jest do studentów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności)
 • poinformuje o możliwościach aktywizacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych studentów UKW.

W trosce o obecnych, jak i przyszłych studentów i doktorantów niepełnosprawnych została powołana na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 35/2012/2013 z dnia  31 stycznia 2013 r. osobna jednostka – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

BON we współpracy z innymi pracownikami oraz środowiskiem studentów niepełnosprawnych na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Sami zainteresowani mają również możliwość włączenia się w ten proces poprzez członkostwo w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych.

Pracownicy BON na bieżąco informują wszystkich studentów niepełnosprawnych o oferowanych szkoleniach, kursach, realizowanych projektach, inicjatywach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych i innych istotnych sprawach dla osób niepełnosprawnych.

Do szczegółowych zadań Biura należy m.in.:

 1. gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów i doktorantów niepełnosprawnych,
 2. podstawowa obsługa niepełnosprawnych studentów, doktorantów i kandydatów na studia,
 3. aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych studentów, doktorantów oraz absolwentów,
 4. opieka nad organizacją studencką zrzeszającą studentów niepełnosprawnych,
 5. koordynowanie uczelnianych projektów i przedsięwzięć dotyczących niepełnosprawnych kandydatów, studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników,
 6. współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczącymi niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
 7. pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON – „Aktywny samorząd” – Moduł II

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w czasie trwania roku akademickiego pełnią dyżury w godzinach:

Od wtorku do piątku - od 9:00 do 13:00
Dodatkowo:
* środa - od 16:00 do 18:00 (tylko w wyznaczone dni)
sobota - od 9:00 do 13:00 (tylko w wyznaczone dni)

Natomiast w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień):
Od wtorku do piątku - od 9:00 do 13:00

e-mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
http://www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl

 

Info - co, gdzie, jak