Harmonogram rekrutacji zimowej 2022/2023

Harmonogram rekrutacji 2022/2023
studia stacjonarne drugiego stopnia
Etap rekrutacji

 • 17 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 9 lutego - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 9 lutego, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 10 lutego - Egzaminy wstępne
 • 13 lutego - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 15 lutego - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 15 lutego 2023 r, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 16 lutego - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 28 lutego - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak