Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Stacjonarne drugiego stopnia

8 czerwca 2023 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
11 lipca 2023 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
12-13 lipca 2023 - egzaminy wstępne
14 lipca 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
18-19 lipca 2022 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2023, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
24 lipca 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
25 lipca 2023 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
31 lipca 2023 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
sierpień 2023 - ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
4 września 2023 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia

8 czerwca 2023 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
12 września 2023 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 12 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
14 września 2023 - egzaminy wstępne
15 września 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
19-20 września 2023 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 20 września 2023, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
21 września 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
25 września 2023 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
29 września 2023 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
13 października 2023 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Dodatkowe nabory na studia:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

13 września 2023 - rozpoczęcie rejestracji internetowej.
24 września 2023 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 24 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
25 września 2023 - egzaminy wstępne.
26 września 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
27-28 września 2023 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 28 września 2023, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
19 września 2023 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia.
13 października 2023 ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak