Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Stacjonarne drugiego stopnia

8 czerwca 2022 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
11 lipca 2022 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
12-13 lipca 2022 - egzaminy wstępne
15 lipca 2022 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
19-20 lipca 2022 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 20 lipca 2022, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
26 lipca 2022 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
27 lipca 2022 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
29 lipca 2022 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
5 sierpnia 2022 - ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
3 września 2022 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia

8 czerwca 2022 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
12 września 2022 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 12 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
14 września 2022 - egzaminy wstępne
16 września 2022 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
20-21 września 2022 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 21 września 2022, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
23 września 2022 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
26 września 2022 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
30 września 2022 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
14 października 2022 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak