Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 8 czerwca
 • Zakończenie rejestracji internetowej - 14 lipca
 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 14 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Egzaminy wstępne - 15-16 lipca
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 20 lipca
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia -22-23 lipca
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 27 lipca
 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia - 28 lipca
 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej - 30 lipca
 • Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia - 5 sierpnia
 • Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny) - 3 września

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Dodatkowe nabory na studia
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 8 czerwca
 • Zakończenie rejestracji internetowej - 10 września
 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 10 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Egzaminy wstępne - 14 września
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 16 września
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia - 20-21 września
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 21 września 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 23 września
 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia - 24 września
 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej - 30 września
 • Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny) - 14 października

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak