Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
 • Zakończenie rejestracji internetowej - 2 września
 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 2 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Egzaminy wstępne - 7-8 września
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 10 września
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia -15-16 września
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 17 września 2020, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 22 września
 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia - 23 września
 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej - 30 września
 • Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia - 2 października
 • Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny) - 12 października

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Dodatkowe nabory na studia
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
 • Zakończenie rejestracji internetowej - 5 października
 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 5 października, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Egzaminy wstępne - 6-7 października
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 9 października
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia - 13-14 października
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 15 października 2020, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.
  Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 15 października
 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia - 16 października
 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej - 23 października
 • Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny) - 5 listopada

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Info - co, gdzie, jak